Łukasz Zielonka

psychoterapia i profilaktyka uzależnień
oraz rozwój osobisty

Umów wizytę

Łukasz Zielonka

psychoterapia i profilaktyka uzależnień oraz rozwój osobisty

Łukasz Zielonka

Wizyta odbywa się w Gabinecie przy zachowaniu wszystkich wymogów sanitarnych w związku z Covid-19.

Leczeniem uzależnień zainteresowałem się w trakcie własnej terapii. Doświadczenia te nadały kierunek mojemu dalszemu rozwojowi - podjąłem studia pedagogiczne, szkołę psychoterapii uzależnień oraz zacząłem rozwijać się w zakresie działań profilaktycznych. W życiu najważniejsza jest dla mnie uczciwość i autentyczność, a podstawą w terapii jest szczera relacja i czyste intencje. Pomaganie innym w walce z uzależnieniem czy też pomaganie drugiej osobie w poprawie jej samopoczucia, traktuje nie tylko, jako zawód, ale jako pasje. Prywatnie jestem fanem aktywnego i zdrowego trybu życia - często można spotkać mnie na siłowni, podczas biegów z przeszkodami oraz gdy morsuje. Kocham zwierzęta, góry oraz motoryzację.

Swoją pracę z osobami uzależnionymi rozpocząłem w 2017 roku, trzy lata po tym jak z powodzeniem ukończyłem własną terapię uzależnień. Aktualnie pracuje w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Gdańsku. Miejsca, w których zdobyłem doświadczenie zawodowe to Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży oraz Poradnia Rodzinna MONAR w Gdańsku . Staże kliniczne odbyłem w Stowarzyszeni MONAR Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień Łódź - Tuszyńska oraz w Ośrodku Readaptacyjnym dla osób uzależnionych „Betania” koło Częstochowy. W 2020r. ukończyłem 4-letnia szkołę psychoterapii i jestem Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień, od 2019 roku realizatorem rekomendowanego programu profilaktycznego „Unplagged” oraz autorskiego programu profilaktycznego nt. zachowań ryzykownych wśród młodzieży, w latach 2018-19 byłem uczestnikiem programu pilotażowego „Sopot- Jasna Strona Nocy”- punkt konsultacyjny oraz street working. Jestem również od 2019 roku członkiem Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznej. Mam doświadczenie w prowadzeniu indywidualnej terapii uzależnień oraz pracuję również metodą społeczności terapeutycznej. To, że specjalizuję się w terapii uzależnień nie oznacza, że ograniczam się tylko do tego obszaru – szkolę się również w zakresie dialogu motywującego.

Swoją pracę poddaje superwizji, regularnie biorę udział w szkoleniach, które pozwalają mi rozwijać umiejętności.

Terapia

Czym jest terapia?

Podczas spotkania, terapeuta zadaje różne pytania dzięki temu jest w stanie ustalić odpowiedni proces leczenia, który z czasem pozwoli zdobyć określone cele, takie jak: wparcie w rozwoju osobistym, ułatwienie funkcjonowania w codziennym życiu, czy podniesienie skuteczności własnego działania, czy też pomoże nam uporać się z uzależnieniem od alkoholu, substancji psychoaktywnych, komputera, Internetu, itp.

W trakcie terapii człowiek może zrozumieć swoje zachowanie, a także zachowanie innych osób wobec niego. Oprócz tego pomaga w znalezieniu porozumienia z otoczeniem. Tutaj terapeuta towarzyszy pacjentowi w znalezieniu własnej drogi, pomaga zmienić złe zachowania oraz umożliwia poprawę komunikacji międzyludzkiej

Pracuję w nurcie integracyjnym. Zawsze dobieram optymalną metodę indywidualnie do pacjenta. Korzystam między innymi z nurtu psychodynamicznego, poznawczo-behawioralnego, terapii Gesthald i innych.

Jak rozpocząć terapię

Aby rozpocząć terapię lub przyjść na pierwszą konsultację wystarczy podjąć decyzję, zadzwonić i się umówić na termin wizyty, bądź wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Przychodząc do gabinetu pierwszy raz nie podpisujemy żadnego kontraktu czy umów. Jest to konsultacja indywidualna, która do niczego Cię nie zobowiązuje. Sam/a podejmiesz decyzje, co dalej. Czy warto spróbować i dać sobie szansę na lepsze życie.

Sesje terapeutyczne

Sesje terapeutyczne prowadzone są w gabinecie stacjonarnym, ale również mogą być prowadzone online przy zachowaniu pełnej dyskrecji i anonimowości. Dopuszcza się możliwość używania pseudonimów.

Rodzaje terapii uzależnień

  • Terapia indywidualna uzależnień Indywidualna terapia uzależnień to cykl spotkań, który rozpoczynają konsultacje diagnostyczne w celu stworzenia diagnozy problemowej osoby uzależnionej. Najważniejsze w terapii indywidualnej jest zbudowanie relacji z klientem oraz stworzenie warunków sprzyjających dobrej terapii to: przyjazna atmosfera, zrozumienie, empatia, dyskretność anonimowość. Sesje terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu, gdzie krok po kroku ustalamy plan działania, aby poradzić sobie z uzależnieniem.
  • Terapia w sytuacji nawrotu Terapia w sytuacji nawrotu to cykl spotkań, na których staramy się ustalić, co było przyczyną tak zwanej „wpadki” lub powrotu do uzależnienia. Analizujemy krok po kroku zachowania, które mogły przyczynić się do nawrotu choroby. Podczas terapii w sytuacji nawrotu nabywamy umiejętności konstruktywnego radzenie sobie w trudnych sytuacjach zagrożenia
  • Terapia DDA Terapia kierowana dla Dorosłych Dzieci Alkoholików to cykl spotkań dla osób, które na skutek dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym, w dorosłym życiu borykają się z problemami emocjonalnym czy tez maja problemy w relacjach międzyludzkich. Podczas tych spotkań analizujemy wraz z terapeuta sytuacje z dzieciństwa i ich wpływ na teraźniejsze życie.
  • Terapia współuzależnienia Terapia współuzależnienia to cykl spotkań, który rozpoczynają konsultacje mające na celu zdiagnozowanie czy klient, który przychodzi do nas jest współuzależniony. Najważniejsze w tej terapii jest to ze zajmujemy się osoba współuzależnioną a nieuzależnioną. Terapeuta jest wsparciem dla klienta oraz uczy konstruktywnych postepowań wobec osoby uzależnionej.
  • Wsparcie dla bliskiej osoby uzależnionej Wsparcie dla bliskiej osoby uzależnionej to cykl spotkań, konsultacji, który ma na celu edukacje na temat uzależnienia oraz klient otrzymuje porady jak żyć z osoba uzależnioną. Cele tej wizyty jest stworzenie poczucia ze klient z tym problemem nie jest sam i ma osobę, do której może się zwrócić o poradę.
  • Terapia rozwojowa Terapia rozwojowa jest to cykl spotkań, w którym staramy się ustalić, z jakimi problemami przychodzi do nas klient i które problemy chce rozwiązać. Staramy się motywować klienta do tego, aby zaczął szukać konstruktywnych rozwiązań problemu i kierujemy tak rozmowa, aby poprowadzić klienta do tego, aby sam odnalazł wyjścia z trudnych sytuacji czy bądź porostu zmienił rzeczy, które mu nie odpowiadają w życiu codziennym. W tej terapii wykorzystuje narzędzie pracy terapeutycznej, jakim jest dialog motywujący.

Profilaktyka

Profilaktyka to świadome działanie nastawione na jednostki lub grupy społeczne, mające na celu zapobieganie różnorodnym problemom zanim one wystąpią. Do działań profilaktycznych zalicza się również identyfikowanie jednostek lub grup zagrożonych w celu podejmowania interwencji we wczesnej fazie powstawania zachowań ryzykownych lub problemowych. Profilaktyka z definicji jest działaniem uprzedzającym a nie naprawczym.

Profilaktyka uzależnień ma na celu ograniczanie rozmiarów używania lub nadużywania substancji psychoaktywnych (alkohol, nikotyna, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne, leki) oraz zapobieganie różnorodnym szkodom zdrowotnym i społecznym, które są z tym związane, takim jak: groźne choroby i infekcje, wypadki drogowe, zatrucia i przedawkowania, uzależnienia, niepełnosprawność, marginalizacja, konflikty z prawem, problemy młodych ludzi w uzyskaniu zatrudnienia, akty agresji, problemy w relacjach z innymi, problemy w nauce i inne destrukcyjne lub szkodliwe czyny popełniane pod wpływem substancji psychoaktywnych oraz w związku z nimi.

Profilaktyka uzależnień prowadzona jest w formule indywidualnych konsultacji i oraz jednodniowych warsztatów lub z racji tego ze jestem realizatorem programów profilaktycznych to i może być to szereg warsztatów. Skierowana do młodzieży, osób dorosłych, rodziców, nauczycieli, pedagogów i psychologów. Zakres tematyczny spotkań szeroko pojęte zachowania ryzykowne oraz uzależnienie od substancji psychoaktywnych.

Cennik

koszt
Konsultacja indywidualna [50min]

200 zł

Terapia indywidualna uzależnień [50min]

200 zł

Profilaktyka [50min]

200 zł

Konsultacja indywidualna online [50min]

200 zł

Terapia uzależnień online [50min]

200 zł

Profilaktyka online [50min]

200 zł

Sesje Skype umawiamy przez formularz kontaktowy, mail lub telefonicznie rezerwując termin (data i godzina). Rozpoczęcie sesji nastąpi po otrzymaniu potwierdzenia przelewu bankowego za usługę.

Kontakt

Łukasz Zielonka

psychoterapia i profilaktyka uzależnień oraz rozwój osobisty

ul. Warszawska 76/2
81-309 Gdynia
tel. +48 728 240 024
kontakt@lukaszzielonka.pl

Nr konta:
48 1600 1462 1891 7974 1000 0001

Formularz kontaktowy:


© 2020 BIG BLUE BOX. Wszelkie prawa zastrzeżone.